Coaching

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide.
Doel
Ben je op zoek naar begeleiding?
Loop je vast in je werk?
Sta je voor keuzes?
betere prestaties

Middel
een van tevoren afgesproken aantal bijeenkomsten
Werkwijze
de coach, opdrachtgever en coachee spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt zal worden. Er wordt een traject vastgesteld. Het effect van de bijeenkomsten worden geëvalueerd met de coachee en de opdrachtgever. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties.

Vorm
een coachee samen met een coach

Supervisie

Door jezelf meer bewust te zijn van wat er speelt in een bepaalde (werk)situatie, krijg je een helder beeld van wat er eventueel misgaat in je (beroepsmatige) handelen.
Je leert door naar jezelf en naar je situatie te kijken; dat er, naast de manier waarop jij altijd hebt gehandeld, nog andere mogelijkheden zijn. Je leert je handelingsvaardigheden en mogelijkheden vergroten. Wat je van mij kunt verwachten is, dat ik een veilig en vertrouwde omgeving creer waardoor je durft te ont-dekken en te ont-moeten. 
Wat is het?

Wat is het
Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerf je inzicht in je eigen handelen en kan je dit duurzaam verbeteren.

Traject
Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2-5 uur, met tussenpozen van 2 à 3 weken, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten.

Werkwijze: de supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen.
De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Voorbeelden van onderwerpen je als supervisant kunt aandragen zijn:
– Het werken met cliënten
– De omgang met collega’s
– De eigen manier van leidinggeven of werken

De supervisor is bij LVSC geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSC hanteert.

   

Afbeeldingsresultaat voor lvsc logo